Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Avgifter och betalning

 

Avgiftsstrukturen återfinns i avsnittet avgifter och betalningar på EUIPO:s webbplats. På denna sida finns det även en avgiftsberäknare som du kan använda för att beräkna ett totalbelopp som varierar beroende på hur många formgivningar som ingår och huruvida du begär senareläggning eller inte.

Ytterligare information om avgifter och betalningar finns i Riktlinjerna, del A, allmänna regler, avsnitt 3, betalning av avgifter och kostnader.


Du kan betala avgifterna för en registrerad gemenskapsformgivning via banköverföring eller löpande konto vid EUIPO. Om du ansöker online kan du dessutom betala med kredit- eller betalkort.

Mer information om avgifter och betalningar.


Registreringsavgiften och avgiften för offentliggörande måste betalas vid samma tillfälle, i samband med att ansökan lämnas in.
Om ansökan omfattar en begäran om senareläggning kommer avgiften för offentliggörande att ersättas av avgiften för senareläggning. Denna avgift måste betalas vid utgången av senareläggningsperioden. Om innehavaren kräver tidigare offentliggörande måste avgiften betalas före utgången av nämnda period.

EUIPO kommer inte att utfärda någon begäran om betalning. Om du vill ha ett betalningskvitto skickar du en begäran om detta via e-post till information@euipo.europa.eu.

Om ett inlämningsdatum hunnit tilldelats kommer inte avgifterna att återbetalas, förutom om det avgiftsbelopp som sökanden betalat inte räcker till för att täcka avgifterna för registrering och offentliggörande (eller i förekommande fall senareläggning) vad gäller formgivningen, eller vad gäller åtminstone en formgivning vid gemensam ansökan.


Frågorna och svaren på denna sida är framtagna endast i informationssyfte och utgör inte någon rättslig referenspunkt. Läs gärna förordningarna om EU-varumärken och gemenskapsformgivningar eller riktlinjerna för varumärken/formgivningar för mer information.

Mer information om hur myndigheten hanterar dina personuppgifter finns i vår dataskyddsförklaring.
 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.