Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Provat de nya onlineformulären för annullering och ogiltighetsförklaring?

Använd de nya formulären för att snabba på och effektivisera dina ansökningar.

Ansök nu

Formulär och ansökningar

Ansök om ett EU-varumärke

(Avgiften är som lägst 850 euro)

Ansök om en gemenskapsformgivning

(Avgiften är som lägst 350 euro)

Förnyelse, anteckning, omvandling, granskning och ändring av ombud

(Avgifter kan komma att tas ut)

Anmäla en invändning

(Avgifter kan komma att tas ut)

Ändring av uppgifter om innehavaren

Registrera en ansökan om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke/en internationell registrering

Registrera en begäran om upphävande av ett EU-varumärke/en internationell registrering

Registrera en ansökan om ogiltighetsförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning/internationell registrerad formgivning

Meddelande om överklagande

Ansökan om upptagande i förteckningen över auktoriserade ombud för varumärkes- eller formgivningsfrågor

Auktoriserade ombud: begäran om undantag

Formulär för ansökan om konto och försäkran

Formulär för att avsluta konto

Tillstånd att företräda inför EUIPO

Lämna in en internationell varumärkesansökan baserad på EU-varumärke(n)/ansökan om EU-varumärke(n)

Läs mer om formulär för internationella ansökningar

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.