Verktyg för att skapa listor över varor och tjänster

Drivs av TMclass

Visa hjälp

Ny listaRedigera listnamnet

Denna lista är på Svenska
Listan är ändrad.
Vill du spara ändringarna? Nej Ja
Filtrera vyer

Alla termer i den här listan följer den harmoniserade databasen. Du kan använda snabbspåret Fast Track för att påskynda din registreringsprocess.

Använd alternativen i avsnittet Lägg till termer ovan för att skapa din termlista
Giltig i den harmoniserade databasen:: Det här är en godkänd och harmoniserad term, vilket gör det möjligt att utnyttja snabbförfarandet för din ansökan.
Ej kontrollerad: denna term kommer inte att godtas eller så kommer det att krävas ytterligare specifikationer. Försök att endast använda förhandsgodkända termer.
Titta på förslagen. Liknande kontrollerade termer och alternativa klassificeringar erbjuds.: En granskare kommer att kontrollera din klassificering manuellt. Om det krävs omklassificering försenas registreringen.
Kontroll är inte möjligt.: Den här termen kunde inte hittas i den harmoniserade databasen.