Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hjälp med att söka i databaser

Mer information om att söka i databaser finns under följande avsnitt:

   

eSearch plus

eSearch plus är ett verktyg för att få fram utförlig information om varumärken, formgivningar, innehavare, ombud och bulletiner. Med det kan du göra snabba och effektiva sökningar i EUIPO:s databaser.

 

Ämnen

 

eSearch rättspraxis

Sök efter beslut från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) och domar från tribunalen, EU-domstolen och nationella domstolar.

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder antingen Mozilla Firefox eller Google Chrome som webbläsare.

 

Ämnen

Den harmoniserade databasen

Den harmoniserade databasen

Den harmoniserade databasen innehåller över 70 000 termer som våra användare kan välja bland för att definiera de varor och tjänster som de söker skydd för i samband med sina varumärkesansökningar. Denna databas används i webbansökningsformulären för Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), formuläret för ansökan i fem steg och det avancerade formuläret och består av termer som redan godkänts av alla nationella immaterialrättsmyndigheter i Europeiska unionen (EU).

Om du väljer termer på varor eller tjänster från den harmoniserade databasen kommer de att godkännas när din ansökan behandlas av vår personal. En annan fördel är att termerna i databasen finns tillgängliga på alla EU-språk (utom iriska), Det förenklar handläggningen av din ansökan eftersom det innebär att EUIPO inte behöver översätta de termer du väljer för att klassificera dina varor och tjänster.


Den harmoniserade databasen kan nås på fyra sätt

 1. I formuläret för ansökan i fem steg kan du navigera och göra sökningar i databasen under steg två i din ansökan, under avdelningen "Varor och tjänster".

 1. I det avancerade formuläret når du databasen genom att klicka på "Sök" i avdelningen "Varor och tjänster".
Det avancerade formuläret, avdelningen "Varor och tjänster"

 1. Om du hellre vill välja ut dina termer för varor och tjänster på förhand kan du använda vårt verktyg för varor och tjänster. Verktyget ger tillgång till termerna i den harmoniserade databasen och gör att du kan spara din lista för framtida ansökningar.
Verktyget för varor och tjänster

 1. Du kan också nå den harmoniserade databasen via TMclass. TMclass är en internationell databas som dels innehåller termerna från den harmoniserade databasen, dels termer som godkänts i andra länder runtom i världen och av internationella organisationer som Wipo (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten). Det kan vara en god idé att göra en sökning i den här databasen som en del av förberedelserna av din varumärkesansökan, eftersom det kan ge dig en snabb överblick över liknande varumärken på den marknad som du vill finnas på.

Rätt sätt att klassificera dina varor och tjänster

TMclass 


 

Fördelarna med att använda den harmoniserade databasen (HDB)

Varumärkessökande har mycket att vinna på att använda HDB. Några av de främsta anledningarna är följande:

 1. Termerna är garanterat godkända
  Klassificeringsexperter från alla immaterialrättsmyndigheter i EU:s medlemsstater har kontrollerat varje term i HDB. Detta innebär att om du använder en term från HDB i din ansökan finns det ingen risk för invändningar mot klassificeringen av det EU-varumärke eller nationella varumärke som du ansöker om.

 2. Termerna är i linje med förhållandena på marknaden
  Termerna i HDB är hämtade från listorna över varor och tjänster i verkliga ansökningar, vilket betyder att databasen överensstämmer med marknadsförhållandena. HDB innehåller de nya termer som speglar de senaste affärstrenderna och eftersom databasen ses över ofta innehåller den även de senaste uppdateringarna i Niceklassificeringen. Användarna kan kontakta EUIPO eller de nationella eller regionala immaterialrättsmyndigheterna och föreslå att nya termer läggs till i databasen eller att termer tas bort.

 3. Man sparar tid och resurser
  Alla termer i HDB har godkänts på förhand, vilket betyder att de godkänns automatiskt av varje nationell och regional immaterialrättsmyndighet i EU och av EUIPO. Användarna kan undvika förseningar och spara in på översättningskostnaderna när de vill utvidga sitt skydd geografiskt, eftersom listor över varor och tjänster översätts automatiskt i HDB. Användare som uppfyller vissa villkor, t.ex. att de betalar direkt, kan också få sina ansökningar offentliggjorda snabbare med vårt snabbförfarande (Fast Track) för varumärken när de använder termer från HDB.

 4. Säkrare och mer förutsägbart
  Taxonomistrukturen som tillämpas i HDB gör att användarna helt och hållet förstår omfattningen av skyddet som de allmänna termerna ger. Taxonomin baseras på Niceklassificeringens system och är utformad för att vara enkel och tillgänglig. Användare utan tidigare erfarenhet av klassificeringssystem kan lätt ta sig igenom hela den hierarkiska strukturen för att hitta de varor och tjänster de behöver. De allmänna termerna finns högst upp i strukturen och under dem finns de mer detaljerade termerna (med en allmän beskrivning). Användarna kan vara säkra på att omfattningen av skyddet är detsamma när de använder databasens översättningar för att utvidga skyddet geografiskt.

 5. Kompletterar vägledningen för förhandskontroll
  Användare som vill kontrollera om det finns eventuella konflikter med tidigare varumärken kan välja att använda sökverktyget Similarity. Verktyget gör det möjligt för deltagande immaterialrättsmyndigheter att ge sina synpunkter på graden av likhet mellan varor och/eller tjänster. Eftersom det enbart är termer från HDB som används i Similarity-verktyget kan användarna få mer exakt information om eventuella konflikter innan de bestämmer sig för att lansera en produkt eller tjänst.

 

Kan jag föreslå nya termer till den harmoniserade databasen?

Den harmoniserade databasen är en dynamisk uppsättning termer som uppdateras på ett öppet sätt av alla deltagande immaterialrättsmyndigheter. Om du inte hittar de varor eller tjänster som du letar efter kan du föreslå nya termer genom vårt kontaktformulär.


Vad tycker våra användare?

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.