Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Teknisk information

Mer information om teknisk information finns under följande avsnitt:

 

Avsnitt

 

Systemkrav

 • Maskinvara

  Det krävs att du har en dator med internetanslutning. Det är en fördel om du har en snabb bredbandsuppkoppling.

 • Programvara

  Krävs det att du använder någon av följande webbläsare:

  • Internet Explorer 9 eller senare versioner
  • Firefox 3 eller senare versioner
  • Safari 4 eller senare versioner
  • Chrome 5 eller senare versioner

  Programmen kan även fungera med tidigare versioner av nämnda webbläsare, men du riskerar då att få kompatibilitetsproblem som bland annat kan leda till att innehållet inte visas på rätt sätt eller att vissa av funktionerna inte går att använda. Det är därför bäst att alltid använda den senaste versionen av din webbläsare.

  Om du använder Internet Explorer 8 kan det hända att dina elektroniska meddelanden inte kan visas på grund av ett tekniskt problem. Vi rekommenderar därför att du använder en senare version av Internet Explorer eller någon annan kompatibel webbläsare, till exempel Firefox eller Google Chrome.

  Observera även att dina säkerhetsinställningar och din dators kompatibilitet kan påverka hur väl programmen fungerar och till exempel blockera visst innehåll eller vissa funktioner.

Användarnamn och lösenord

När du ansöker om användarkonto hos EUIPO ska du välja ett användarnamn och ett lösenord, som du sedan använder för att får tillgång till användarområdet (User Area). De här kriterierna gäller:

 
 • Användarnamn

  Användarnamnet måste

  • ha mellan 8 och 20 tecken,
  • innehålla tecken från det romerska alfabetet (endast gemener)
  • innehålla minst en siffra (0–9).
 • Lösenord

  Ditt lösenord ska

  • vara unikt för dig,
  • vara ett annat än användarnamnet,
  • innehålla minst ett numeriskt tecken,
  • inte innehålla tre upprepade tecken (t.ex. aaa, 111), sekvenser (t.ex. 123, abc) eller specialtecken (t.ex. #, *),
  • bestå av minst åtta tecken.
 • Byta lösenord

  Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du byter lösenordet med jämna mellanrum.

Tekniska krav på bilagor för elektronisk registrering och kommunikation

Obs: den officiella källan till denna information finns i villkoren för användning av User Area som bifogas myndighetens verkställande direktörs beslut EX-20-9 av den 3 november 2020 om kommunikation via elektroniska medel.

 

 • E-ansökan om registrering av EU-varumärke

  Om återgivningen av en EU-varumärkesansökan lämnas in elektroniskt gäller följande filstorlek:

  • Maximal storlek per bifogad fil: 2 MB (20 MB för mp4, OBJ, STL och X3D).
  • Maximal storlek på alla bifogade filer tillsammans: 20 MB.
  • Begränsad längd på filnamn för bifogade filer: 25 tecken.

  Om återgivningen av en EU-varumärkesansökan lämnas in elektroniskt gäller följande filformat:

  a) JPEG
  Detta är det standardfilformat som ska användas för att återge märket som ansökan gäller (tillgängligt för alla varumärkestyper utom ord- och multimediemärken). Det ska uppfylla följande standarder:

  • Maximal upplösning: 2 835 x 2 010 pixlar
  • Utskriftsupplösning: lägst 96, högst 300 dpi.
  • Färgsystem: RGB, gråskala, svartvitt eller CMYK.

  Bilder skalas automatiskt om till en upplösning på 250 x 250 pixlar. Den uppladdade bilden visas såsom den kommer att visas senare i registreringsbeviset.

  Innan CMYK-bilder visas kommer de att konverteras till RGB-bilder med hjälp av en särskild konverteringsprogramvara. I vissa CMYK-bilder som konverterats till RGB kan vissa färger se annorlunda ut än i originalet. Innan du laddar upp dina bilder rekommenderar vi därför att du ändrar färgsystem så att färgerna i dina bilder inte ändras.

  b) Mp3:
  Detta filformat kan användas vid ansökan om registrering av ljudmärke (tillsammans med JPEG) och ska uppfylla följande krav:

  • Samplingsfrekvens: 8 kHz för endast röst, 11,025 kHz för ljudeffekter, 22,05 kHz eller 44,1 kHz för musik.
  • Bitdjup: 8 eller 16 bitar.
  • Kanaler: 1 = mono, 2 = stereo.

  c) OBJ, STL och X3D:
  Dessa filformat kan användas vid ansökan om registrering av formmärken.

  X3D kan inte laddas upp med hjälp av tidigare versioner av Internet Explorer än version 11.

  d) Mp4:
  Detta filformat kan användas vid ansökan om registrering av rörelse-, multimedie- och hologrammärken och ska uppfylla följande krav:

  • ISO-standard: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 del 14).
  • Videokodekar: Mp4 godkänner olika videokodekar (MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP6, VP5, H.263 osv.), men den rekommenderade kodeken för användning är H.264.
  • Ljudkodekar: Mp4 godkänner olika ljudkodekar (mp3, mp2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV) men den rekommenderade kodeken för användning är AAC-LC.
  • Bildfrekvens mellan 24 och 30 bilder/sekund.
  • Bithastighet mellan 1 200 och 8 000 kbit/sekund.
  • Medietyper: video/mp4, ljud/mp4, applikation/mp4.
 • E-ansökan om registrerad gemenskapsformgivning

  Om återgivningen av ansökan om registrerad gemenskapsformgivning lämnas in elektroniskt gäller följande filstorlek:

  • Maximal storlek per bifogad fil: 2 MB (20 MB för OBJ, STL och X3D).
  • Maximal storlek på alla bifogade filer tillsammans: 20 MB.
  • Begränsad längd på filnamn för bifogade filer: 25 tecken.

  Om återgivningen av ansökan om registrerad gemenskapsformgivning lämnas in elektroniskt gäller följande filformat:

  a) JPEG
  Detta är det standardfilformat som ska användas för att återge formgivningen som ansökan gäller. Det ska uppfylla följande standarder:

  • Maximal upplösning: 5 000 x 5 000 pixlar.
  • Utskriftsupplösning: lägst 72, högst 300 dpi.
  • Färgsystem: CMYK (som konverteras till RGB), gråskala, svartvitt eller RGB.
  • Progressiva JPEG-bilder omvandlas till basbilder.
  • Det finns begränsningar för att ladda upp dynamiska 3D-vyer OCH andra statiska vyer.

  b) OBJ, STL och X3D
  Dessa format kan användas för att ladda upp en dynamisk 3D-vy för ytterligare information och som en källa till statiska bilder vid registrering av formgivningar.

  X3D kan inte laddas upp med hjälp av tidigare versioner av Internet Explorer än version 11.

 • E-registrering av invändningar och annulleringar

  Filstorleksbegränsningar:

  • Maximal storlek per bifogad fil: 5 MB.
  • Maximal storlek på alla bifogade filer tillsammans: 20 MB.
  • Begränsad längd på filnamn för bifogade filer: 150 tecken.

  Godkända filtyper:

  JPEG
  Standardfiltyper måste användas och de ska uppfylla följande standarder:

  • Maximal upplösning: 2 008 x 2 835 pixlar.
  • Utskriftsupplösning: lägst 96, högst 300 dpi.
  • Endast RGB 8b (ej CMYK).
  • Progressiva JPEG-bilder stöds inte.

  Pdf
  Endast statiska standard-pdf-filer godtas. Ifyllbara pdf-formulär och pdf-filer som innehåller tillagda element (t.ex. underskrifter, redigerad [svartmarkerad] text, text som markerats med färgöverstrykning och pilar) godtas inte. Tänk på att tillagda element går förlorade under uppladdningen och att originaldokumentet utan dessa element kan komma att lämnas ut till andra parter i förfarandet eller bli tillgängligt för allmänheten genom ansökan om att ta del av handlingar.”


  Mp3
  Får endast användas för att återge tidigare ljudmärken och ska uppfylla följande krav:

  • Samplingsfrekvens: 8 kHz för endast röst, 11,025 kHz för ljudeffekter, 22,05 kHz eller 44,1 kHz för musik.
  • Bitdjup: 8 eller 16 bitar.
  • Kanaler: 1 = mono, 2 = stereo.

   

 • Andra e-registreringar (anteckning, förnyelse, omvandling, granskning, internationell ansökan baserad på [ansökan om] EU-varumärke eller överklagande)

  Filstorleksbegränsningar:

  • Maximal storlek per bifogad fil: 2 MB (20 MB för e-överklagande).
  • Maximal storlek på alla bifogade filer tillsammans: 20 MB.

  Godkända filtyper:

  JPEG
  Standardfiltyper måste användas och de ska uppfylla följande standarder:

  • Utskriftsupplösning: lägst 96, högst 300 dpi.
  • Endast RGB 8b (ej CMYK).
  • Progressiva JPEG-bilder stöds inte.

  Pdf
  Endast statiska standard-pdf-filer godtas. Ifyllbara pdf-formulär och pdf-filer som innehåller tillagda element (t.ex. underskrifter, redigerad [svartmarkerad] text, text som markerats med färgöverstrykning och pilar) godtas inte. Tänk på att tillagda element går förlorade under uppladdningen och att originaldokumentet utan dessa element kan komma att lämnas ut till andra parter i förfarandet eller bli tillgängligt för allmänheten genom ansökan om att ta del av handlingar.”

  Mp3
  Får endast användas för att återge ljudmärken och ska uppfylla följande krav:

  • Samplingsfrekvens: 8 kHz för endast röst, 11,025 kHz för ljudeffekter, 22,05 kHz eller 44,1 kHz för musik.
  • Bitdjup: 8 eller 16 bitar.
  • Kanaler: 1 = mono, 2 = stereo.

   

 • Annan elektronisk kommunikation och andra åtgärder

  Filstorleksbegränsningar:

  • Maximal storlek per bifogad fil: 20 MB.
  • Maximal storlek på alla bifogade filer tillsammans: 1 GB (100 MB för meddelanden om invändningar, annulleringar och överklaganden).
  • Begränsad längd på filnamn för bifogade filer: 20 tecken.

  Om den totala storleken för meddelandet med bilagor är större än 20 MB tar myndigheten ändå emot bilagorna, men det är endast meddelandet som visas vid förhandsgranskning och på den slutliga mottagningskvittensen.

  Godkända filtyper:

  JPEG
  Standardfiltyper måste användas och de ska uppfylla följande standarder:

  • Utskriftsupplösning: lägst 96, högst 300 dpi.
  • Endast RGB 8b (ej CMYK).
  • Progressiva JPEG-bilder stöds inte.

  Pdf
  Endast statiska standard-pdf-filer godtas. Ifyllbara pdf-formulär och pdf-filer som innehåller tillagda element (t.ex. underskrifter, redigerad [svartmarkerad] text, text som markerats med färgöverstrykning och pilar) godtas inte. Tänk på att tillagda element går förlorade under uppladdningen och att originaldokumentet utan dessa element kan komma att lämnas ut till andra parter i förfarandet eller bli tillgängligt för allmänheten genom ansökan om att ta del av handlingar.”

  Mp3
  Standard-mp3-filer ska användas och de ska uppfylla följande krav:

  • Samplingsfrekvens: 8 kHz för endast röst, 11,025 kHz för ljudeffekter, 22,05 kHz eller 44,1 kHz för musik.
  • Bitdjup: 8 eller 16 bitar.
  • Kanaler: 1 = mono, 2 = stereo.

  Mp3-filer godtas endast som bilagor vid följande e-inlämningar för invändning:

  • Inlämning av ytterligare faktauppgifter
  • Inlämning av bevis på användning
  • Inlämning av andra dokument

  Mp4
  Standard-mp4-filer ska användas och de ska uppfylla följande krav:

  • ISO-standard: ISO/IEC 14496-14:2003 (MPEG-4 del 14).
  • Videokodekar: Mp4 godkänner olika videokodekar (MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP6, VP5, H.263 osv.) men den rekommenderade kodeken för användning är H.264.
  • Ljudkodekar: Mp4 godkänner olika ljudkodekar (mp3, mp2, WMA, WMA Pro, PCM, WAV) men den rekommenderade kodeken för användning är AAC-LC.
  • Bildfrekvens mellan 24 och 30 bilder/sekund.
  • Bithastighet mellan 1 200 och 8 000 kbit/sekund.
  • Medietyper: video/mp4, ljud/mp4, applikation/mp4.

   

  Mp4-filer godtas endast som bilagor vid följande e-inlämningar för invändning:

  • Inlämning av ytterligare faktauppgifter
  • Inlämning av bevis på användning
  • Inlämning av andra dokument

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.