Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hantera, skapa och redigera termer i din lista

Detta avsnitt är utformat så att du enkelt kan hantera och redigera termerna i din lista.

I vänstra delen av skärmen ser du flikarna Åtgärder och Lägg till termer. Därifrån kan du skapa din lista med termer och komma till Fast Track.

 • Åtgärder

  Ny
  Klicka på ”Ny” för att skapa en ny lista med termer. I detta första steg väljer du önskat språk för listan, som kan vara ett av de 23 EU-språken. Du ska också namnge din lista.

  Ladda ner
  Klicka på ”Ladda ner” och ladda ner din lista till ett särskilt dokument på din dator. Från poppupprutan väljer du önskat format (.txt eller .csv) för nedladdningen och var du vill ha den på din dator.

  Spara
  Klicka på Spara för att spara den utvalda listan över varor och tjänster i ditt användaradministratörsområde. Observera att automatiskt sparande sker var tionde minut.

  Varför behöver du vara inloggad?
  Eftersom din lista endast sparas i ditt User Area behöver du vara inloggad för att spara eller kopiera din lista.

  Systemet kommer att varna dig om att funktionen inte är tillgänglig för användare som inte är inloggade genom följande poppuppmeddelande: ”Denna funktion är endast tillgänglig för registrerade användare”. Logga in för att fortsätta.

  Systemet kommer dessutom att varna dig om att uppgifter går förlorade: ”Observera att du kommer att förlora all information på din tidigare lista. För att vara på den säkra sidan rekommenderar vi att du laddar ner din nuvarande lista för att sedan återställa ditt arbete genom att importera listan igen.”

  Kopiera
  För att skapa en kopia av din lista, välj ”Kopiera”. I poppupprutan, ange ett nytt namn i fältet ”Nytt listnamn”. Observera att du först måste spara listan för att skapa en kopia.

  Översätt
  Du kan översätta din lista till något av de 23 EU-språken. Först behöver du ange vilket språk på nedrullningslistan du vill använda. Ange sedan var på din dator du vill spara översättningen.

  Exportera till e-ansökan
  Välj detta om du vill exportera en lista över varor och tjänster till en onlineansökan (e-ansökan). Systemet kommer att visa vilka alternativ som finns. När du valt ditt alternativ kommer din lista att hämtas till den nya e-ansökan.

  Importera en fil med listan över varor och tjänster
  Filen du laddar upp måste vara på samma språk som din lista. Godkända filformat är txt, csv och xls.

 • Lägg till termer

  Manuellt
  I denna flik kan du manuellt lägga till en specifik term till din lista. Du kan endera välja klassen och skriva in varorna, åtskilda med semikolon (;), eller lägga till din egen lista över varor och tjänster genom att välja en klass och infoga listan i textfältet.

  När du lagt till dina termer i listan, eller lagt till själva listan, klickar du på ”OK”. Då startar valideringen.

  Sök
  Här kan du skriva dina termer i sökrutan, bläddra bland alla befintliga varor och tjänster i den harmoniserade databasen och välja önskade alternativ.

  Importera
  Om du redan har skapat en lista över varor och tjänster och vill importera den väljer du först filen från din dator och klickar sedan på OK => Kör validering => Visa lista (validerad).

  När du ska ladda upp en fil till programmet Builder (verktyget för att skapa listor) bör du ta hänsyn till två viktiga saker:

  1. Filen du laddar upp måste vara på samma språk som det du först valde för att skapa listan.
  2. Godkända format för listan är txt eller csv. Om du väljer något annat kommer du att få felmeddelanden som säger att dina filer inte har godkänt format (se ovan).

  Klass 35- och klass 37-assistenten
  Baserat på dina tidigare valda termer kan du enkelt generera din egen klass 35 och klass 37 automatiskt.

  Om du vill koppla din term till någon av tjänsterna på områdena detaljhandel, underhåll/reparation, installation eller partihandel kommer det här verktyget att hjälpa dig att automatiskt generera nya termer som överensstämmer med både klass 35 och klass 37.

  1. Välj först den nya klass som du vill generera automatiskt och välj sedan tjänsten.
  2. Välj från vilken av dina använda klasser som du vill börja den automatiska genereringen eller bläddra i den harmoniserade databasen.
   Systemet meddelar om dina klasser överensstämmer med klass 35 och klass 37.
  3. Klicka på OK för att se listan som genererats.
 • Funktioner hos Builder (verktyget för att skapa listor)

  Redigera term
  När du drar muspekaren över en term kommer Redigera-ikonen upp och du kan då redigera manuellt.

  Flytta term
  Du kan ändra ordningsföljden på termerna i listan genom att klicka direkt på termen och dra den till önskat ställe.

  Se vägen för termen i den harmoniserade databasen
  Använd den här funktionen för att se vägen för ditt val av varor och tjänster via taxonomin i den harmoniserade databasen.

  Kontrollera mot andra databaser
  Använd detta för att kontrollera om din term redan finns i andra tillgängliga listor eller databaser. Observera att resultaten av denna kontroll endast har informationssyfte och eftersom de inte administreras av oss kan andra källors riktighet inte garanteras.

  Automatisk upptäckt av klassrubrik
  När du fyller i din lista kan systemet automatiskt upptäcka om du använder klassrubriker och föreslår motsvarande termer utan att rubrikernas omfattning går förlorad. Du kan välja att acceptera eller avvisa dessa ändringar


  Filtrera innehållet som du vill se
  Det här alternativet hjälper dig att arbeta med din lista genom att dina termer filtreras beroende på valideringen (grönt, orange, svart och rött).

 • Giltiga tecken
  Namn Tecken Exempel
  Bokstäver a–z A–Z Delar och komponenter för fordon
  Siffror 0–9 MP3-spelare
  Streck - (ASCII-kod 045) Icke-alkoholhaltiga drycker
  Vinkelparenteser < > Luftpistoler> 0,5 joule
  Snedstreck / Videospelare/-inspelare
  Asterisk * Kläder*
  Rundparenteser ( ) Träningshandböcker (manualer)
  Klammerparenteser { } Vevslängar {maskindelar}
  Hakparenteser [ ] Emaljer [lacker]
  Kolon : (ASCII-kod 058) Tjänster avseende: elektriska och elektroniska kretsar, komponenter
  Komma , Majsmjöl, maltos
  Enkelt citationstecken ’ (ASCII-kod 039) Painters' brushes
  Semikolon (godtas inte i grekiska) ; (ASCII-kod 059) Kärnreaktorer; Formgjutningspreparat
  Halvhög punkt (godtas endast i grekiska) · (ASCII-kod 250) Καρυκεύματα· Μαγειρικά βότανα
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.