Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Locarnoklassificeringen (formgivningar)

Locarnoklassificeringen är det internationella klassificeringssystemet för industriella formgivningar som administreras av Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (Wipo). Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) har tagit fram en förteckning över produkter, Eurolocarnoförteckningen, som bygger på Locarnoklassificeringen. Den används för att klassificera varor som anges i registrerade gemenskapsformgivningar och i ansökningar om registrerad gemenskapsformgivning.

Vi rekommenderar starkt att du använder termer i Locarnoklassificeringen eller Eurolocarno när du anger varor i din ansökan. Om du använder andra termer kan registreringen dra ut på tiden eftersom termerna först måste översättas. Genom att använda dessa allmänna termer bidrar du till att förbättra sökmöjligheterna i databaserna och därmed till ökad öppenhet.

För att söka i Locarnoklassificeringen kan du använda sökverktyget Eurolocarno, som finns på samtliga officiella EU-språk.

 • Sökkriterier
  Du kan göra sökningar på två sätt: antingen skriver du in en term i sökfältet eller så väljer du en klass (och eventuellt en underklass) i rullmenyn som visas om du trycker på nedåtpilen vid respektive fält. Det går även bra att kombinera en sökterm med en klass (och en underklass) för att förfina sökningen.

  Skriv in den term du vill söka efter i sökfältet och klicka på knappen ”Sök”. Sökfältet har en automatisk funktion som känner igen ord i Eurolocarno.

  För att förfina sökningen kan du välja en klass via rullmenyerna ovanför sökfältet. För att kunna välja en underklass måste du först välja en huvudklass.

  Du kan även ändra sökspråk genom att klicka på rullmenyn ovanför knappen ”Sök”.

  Observera: Sökmotorn letar bara efter träffar på det språk du valt.
   
 • Alternativ för textsökning
  När du söker efter termer genom fritextfältet gäller följande:
  • Med ”text” menas alla alfanumeriska tecken. Du kan använda vilka tecken du vill i fritextfältet. Asterisk (*), frågetecken (?) och citattecken (” ”) är dock jokertecken med särskild sökfunktionalitet. För att få veta mer om dessa, läs avsnittet om jokertecken.
  • Textfältet är skiftlägesokänsligt, vilket innebär att det inte spelar någon roll om du skriver med versaler eller gemener.
  • Systemet är dessutom okänsligt för specialtecken. En sökning på ”Müller” ger till exempel samma resultat som om du söker på ”Muller”.
  • Jokertecknen (*) och (?) kan sättas in var som helst i en söksträng för att ersätta tecken som du är osäker på eller som du inte känner till.
    
 • Jokertecken
  • Jokertecknen kan användas för att ersätta ett eller flera andra tecken.
  • Frågetecken (?)
   Frågetecken (?) ersätter ett enstaka okänt tecken.
   Om du till exempel söker på ?ävertar får du träffar på både ”hävertar” och ”dävertar”.
   Du kan använda flera frågetecken i en och samma söksträng.
   Observera: Frågetecken ersätter inte mellanslag (vilket dock asterisken gör).
  • Asterisk (*)
   Asterisken ersätter ett eller flera okända tecken (inklusive mellanslag).
   Om du till exempel söker på fa*tyg får du träffar på både ”fartyg” och ”fasningsverktyg”.
   Asterisken kan även användas tillsammans med ett frågetecken i en söksträng.
   Om du till exempel gör en sökning på *1?3 får du träffar på både ”123” och ”Farmacia +123”.
  • Citattecken (” ”)
   Genom att sätta söktermen inom citattecken begränsar du sökningen så att du bara får upp träffar som motsvarar den exakta teckenkombinationen.
   Om du till exempel söker på ”valsningsverktyg” (inom citattecken) får du bara upp träffar på just det ordet.
    
 • Sökresultat
  Sökresultatet visas i en tabell med tre kolumner med rubrikerna ”Klass”, ”Beskrivning av produkt” och ”Översättning”.

  Koden för klass och underklass visas i kolumnen ”Klass”.

  För att visa innehållet i kolumnen ”Beskrivning av produkt” på ett annat EU-språk, klicka på pilen i kolumnen ”Översättning”.

 


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.