Visa hjälp - Villkor för användarområdet (User Area)


Har du tidigare lämnat in ansökan till EUIPO?

Typ av användare

Juridisk person eller fysisk person
 • En enskild person som agerar för min räkning
 • Bolag eller företag eller andra rättsliga enheter (branschorganisationer för tillverkare, producenter etc.), inbegripet offentligrättsliga organ, ska anses utgöra juridiska personer om de, enligt den lagstiftning som är tillämplig på dem, har behörighet att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter av samtliga slag, ingå avtal eller vidta andra rättshandlingar samt föra talan inför domstol.
  • Innehavare eller direktör/vd
Ombud
 • En enskild person som agerar för mitt företags räkning
  • Bemyndigad anställd
 • En åtgärd från en advokat/jurist för en sammanslutnings/advokatbyrås räkning
 • En advokat/jurist som inte arbetar för en sammanslutning/advokatbyrå

Importera befintlig kontakt

Sök efter dina egna uppgifter med medlems-id eller namn

Id Organisation Typ Namn Land Alternativ

Importera befintlig kontakt

Sök efter dina egna uppgifter med medlems-id eller namn

Id Organisation Typ Namn Land Alternativ

Genom att välja detta alternativ godkänner du bestämmelserna och villkoren för programmet för huvudanvändare


Namn på din organisations kontaktperson

Vi kommer att använda denna e-postadress för att informera dig om programmet för huvudanvändare

Vi kommer att använda detta telefonnummer för att informera dig om programmet för huvudanvändare

Välj på vilket språk du vill få meddelanden som huvudanvändare

Du kommer att få aviseringar om publicerade nyheter och statistik som finns i User Area

Typ av användare

Juridisk person eller fysisk person
 • En enskild person som agerar för min räkning
 • Bolag eller företag eller andra rättsliga enheter (branschorganisationer för tillverkare, producenter etc.), inbegripet offentligrättsliga organ, ska anses utgöra juridiska personer om de, enligt den lagstiftning som är tillämplig på dem, har behörighet att i eget namn inneha rättigheter och skyldigheter av samtliga slag, ingå avtal eller vidta andra rättshandlingar samt föra talan inför domstol.
Ombud
 • En enskild person som agerar för mitt företags räkning
  • Bemyndigad anställd
 • En åtgärd från en advokat/jurist för en sammanslutnings/advokatbyrås räkning
 • En advokat/jurist som inte arbetar för en sammanslutning/advokatbyrå

Skapa nytt konto

UppgifterOm du har skrivit in din adress med hjälp av pinyin ber vi dig att ändra det. Kom ihåg att myndigheten förväntar sig att få adressuppgifter på engelska eller på ett annat EU-språk. Din ansökan kommer att genomgå en formalitetsgranskning.
Ange sökandens namn och/eller adressuppgifter på engelska eller något annat europeiskt språk.


t.ex. 00 46-123456789
t.ex. 00 46-123456789

Skapa nytt konto

Uppgifter

t.ex. 00 46-123456789
t.ex. 00 46-123456789
t.ex. 00 46-123456789
t.ex. 00 46-123456789

Kommunikationsmetod