Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Hantera mina listor

Den här delen av systemet sparar de listor du skapat i verktyget för att skapa listor. Om du har flera olika listor kan verktyget vara till hjälp för att hantera, redigera och återanvända dem. I administratörsvyn (Goods & Services Administrator) åskådliggörs även de senaste förändringarna i den harmoniserade databasen (HDB), samtidigt som snabbförfarandet Fast Track stöds. Där kan du också föreslå nya termer för utvärdering i de månadsvisa termgranskningarna.

I administratörsvyn hittar du tre viktiga åtgärdsflikar:

 • Mina listor

  Ny
  Här kan du se alla skapade listor över varor och tjänster och visa information såsom Listnamn, Språk, Klasser, Överensstämmelse med HDB, Senast uppdaterad och Åtgärder.

  I avsnittet Åtgärder har du följande möjligheter:

  Få information när en av dina termer ändrats i HDB; du blir då hänvisad till fliken ”Senaste ändringar för offentliggörande”.

  Öppna ”Verktyg för att skapa listor över varor och tjänster” och redigera dina termer.

  Spara vald lista lokalt på din dator genom att klicka på ”Ladda ner”. I poppupprutan väljer du önskat format (.txt eller .csv) för nedladdningen och var du vill spara den på din dator. Observera att du måste ha registrerat dig som användare för att kunna utföra nedladdningen. Om du inte redan är en registrerad användare får du en inbjudan att Registrera dig.

  Exportera till e-ansökan (i det avancerade formuläret eller i formuläret i fem steg) – med det här alternativet exporterar du en lista över varor och/eller tjänster till din e-ansökan. Därefter väljer du den metod för e-ansökan du föredrar, dvs. antingen det avancerade formuläret eller formuläret i fem steg.

  Ta bort lista – klicka här för att radera din lista permanent.

  Visa innehållet i din lista och lägg vid behov till eller redigera noteringar.

  Klicka på fliken för att automatiskt komma till verktyget för att skapa listor över varor och tjänster och skapa din lista i verktyget.

  Du kan utföra en snabbsökning avseende din lista.

  Om du har flera listor kan du använda administratörsvyn för att ställa in hur många listor som ska visas per sida.

   

 • Senaste ändringar för offentliggörande

  I det här avsnittet kan du kontrollera de senaste ändringarna i den harmoniserade databasen (HDB) och vid behov uppdatera dina termer. Den harmoniserade databasen uppdateras varje månad för att följa trenderna på marknaden och uppfylla användarnas behov. Varje uppdatering görs efter en majoritetsomröstning bland klassificeringsexperterna vid de deltagande immaterialrättsmyndigheterna. I denna översikt kan du se vilka termer som lades till eller togs bort i mars 2015.

   

 • Mina föreslagna termer

  Klicka här för att föreslå en term som du anser borde ingå i HDB. Du kan föreslå upp till fem termer varje månad och här kontrollera statusen för var och en av dem.

  Efter att ha skickat in ett förslag på en term kan du se dess status i. I ett första skede granskas ditt förslag av våra klassificeringsexperter. De avgör om termen kan föreslås för godkännande eller inte. Om termen föreslås för godkännande kommer den upp för behandling vid de deltagande immaterialrättsmyndigheterna, som slutligt avgör om termen ska godkännas för inkludering i HDB.

   

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.