Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Orphan Works database

 

Databasen över herrelösa verk är en samlad offentligt tillgänglig databas med information till allmänheten om herrelösa verk som ingår i samlingarna vid bibliotek, utbildningsanstalter och museer som är tillgängliga för allmänheten samt arkiv, film- eller ljudarvsinstitutioner och radio- eller tv-organisationer i allmänhetens tjänst som är etablerade i medlemsstaterna.

Du kan hitta mer information om databasen över herrelösa verk via denna länk. Det finns en broschyr på ditt språk som du kan läsa i.


Databasen över herrelösa verk kan enkelt nås via följande länk.


Ja, du hittar handledningen för databasen över herrelösa verk på EUIPO:s utbildningsportal via denna länk: Handledning för databasen över herrelösa verk (grundnivå). Om du inte har något konto än, skapa ett här. För mer information om hur man skapar ett konto finns ”Är du här för första gången?” (observera att informationen på denna sida bara finns på engelska).


inloggningsskärmen klickar du på Glömt ditt användarnamn?. Fyll i den e-postadress som är kopplad till ditt EUIPO-konto och klicka på ”Skicka e-post". Du kommer att få ditt användarnamn via e-post.


inloggningsskärmen klickar du på Har du glömt ditt lösenord?. Ange ditt användarnamn och klicka på ”Skicka e-post”. Ett e-postmeddelande med anvisningar om hur du återställer ditt lösenord och aktiverar ditt EUIPO-konto kommer att skickas till adressen som är kopplad till ditt EUIPO-konto.


Du kan skicka ett meddelande till information@euipo.europa.eu. För att vi lättare ska förstå problemet rekommenderar vi att du anger ditt användarnamn och om möjligt bifogar en skärmdump som visar problemet eller ett felmeddelande du fått från systemet.


Ja. Databasen över herrelösa verk finns på 24 språk (23 EU-språk och isländska). Du kan välja språk i övre vänstra hörnet av webbsidan för databasen över herrelösa verk.


webbsidan för databasen över föräldralösa verk klickar du på ”Registrering av berättigad organisation”. När du skickat in formuläret kommer ett e‑postmeddelande att sändas till den behöriga nationella myndigheten i ditt land. De kommer att validera informationen i databasen över herrelösa verk. Observera även att en enskild berättigad organisation kan registrera flera användare.


Ja. På webbsidan för databasen över herrelösa verk kan du använda alternativet för avancerad sökning. I avsnittet för information om berättigade organisationer kan du söka på den berättigade organisationens namn och land.


Det gör du genom att gå till de berörda registerposterna i databasen och uppdatera (redigera) avsnittet ”Information om rättsinnehavare”. Vi rekommenderar att använda alternativet avancerad sökning på databasens webbsida för att fastställa vilka registerposter som behöver uppdateras. När detta är gjort klickar du på ”Redigera herrelöst verk” för den registerpost du vill ändra. Gå sedan till avsnittet ”Information om rättsinnehavare” (finns under ”Detaljerad information” för huvudsakligt verk eller under ”Inbäddat eller införlivat verk” för inbäddade verk). Vi ber dig uppdatera namnet på rättsinnehavaren genom att klicka på ”Redigera” och kryssa för rutan ”Identifierad och lokaliserad”. Så snart registerposten är uppdaterad får den behöriga nationella myndigheten information om att det finns en uppdaterad registerpost som ska översändas. För att få mer detaljerad information, gå till handledningen för databasen över herrelösa verk och avsnittet ”Begär statusändring”.


This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.