Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Innehav

Du måste ge oss uppgifter om dig själv när du fyller i ansökningsformuläret.

  • Den information du lämnar kommer att användas för att tydligt identifiera dig som enda innehavare av ditt varumärke.
  • Vi kan behöva kontakta dig om vi behöver ytterligare information antingen under eller efter registreringsprocessen.

Det är mycket viktigt att du håller oss underrättade om eventuella ändringar av dina personuppgifter, t.ex. nytt kontakttelefonnummer.

Vilka uppgifter ska du lämna?

Om du tidigare har lämnat in en ansökan till oss behöver du bara ange det unika id som du har fått av oss. Vi använder detta nummer för att hämta dina uppgifter, så de behöver inte skrivas in på nytt.

Du hittar ditt id-nummer antingen i tidigare korrespondens eller med hjälp av programmet eSearch.

När du ansöker första gången måste du lämna uppgifter om dig själv. Dessa lagras sedan för eventuell framtida korrespondens.

Du måste tala om för oss om du söker som företag eller enskild person.

Ikon som används när innehavaren är ett företag (utgörs av en person och en byggnad)

Företag

Om ni är ett företag måste du ange följande uppgifter:

  • Fullständigt namn och juridisk form
  • Registreringsland
  • Adress
Ikon som används när innehavaren är en enskild person (utgörs av en person)

Enskild person

Om du är en enskild person måste du ange följande uppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Nationalitet
  • Adress

I båda fallen är det mycket viktigt att du även lämnar en e-postadress, telefonnummer och faxnummer (om sådant finns) så att vi lätt kan kontakta dig.

Hur kommer EUIPO att kommunicera med dig?

Det enklaste och snabbaste sättet att kommunicera med oss är via ditt User area (användarområde) på nätet.

Gå till User area (användarområdet), EUIPO:s hanteringsverktyg

Det ger dig en säker plattform från vilken du kan kommunicera med oss på elektronisk väg.

Observera att vi endast godtar e-post för informell kommunikation, inte för officiell kommunikation.

Är det obligatoriskt att utse ett ombud?

I princip behöver sökande inte ha ett ombud. Innehavare som inte har sitt säte, sin verkliga och faktiska verksamhet eller sin hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste dock utse ett ombud för alla förfaranden vid EUIPO förutom för att lämna in ansökan. Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utgörs av alla EU-medlemsstater samt Norge, Island och Liechtenstein.

Ett ombud kan vara något av följande:

En utövande jurist (eller motsvarande, beroende på land)

En utövande jurist som har rätt att verka i en medlemsstaterna i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som bedriver verksamhet inom EES. Dessutom måste de vara behöriga att uppträda som ombud i frågor som rör varumärken och/eller formgivningar i den staten.

Auktoriserat ombud

Ett auktoriserat ombud vars namn finns i EUIPO:s förteckning.

Anställd hos en fysisk eller juridisk person

En anställd hos en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist eller sitt säte inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller bedriver en verklig och faktisk industriell eller kommersiell verksamhet inom EES får företräda andra juridiska personer, förutsatt att de båda juridiska personerna har ekonomiska band till varandra.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.