Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Avgifter som ska betalas direkt till EUIPO

Förteckning över avgifter som ska betalas direkt till EUIPO
Avgiftskod Beskrivning av avgiften Belopp
D-001 Registreringsavgift (artikel 36.4 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 2245/2002) 230 euro
Tilläggsavgift för varje ytterligare formgivning som ingår i en gemensam ansökan (artikel 37.2 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 6.1 c i förordning (EG) nr 2245/2002):
D-002 Avgift för varje formgivning från den andra till den tionde formgivningen 115 euro
D-003 Avgift för varje formgivning från den elfte formgivningen och uppåt 50 euro
  Individuell designeringsavgift för en internationell registrering (artikel 106 c i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 7.2 i Genèveakten – (per formgivning) Information 62 euro
D-011 Avgift för offentliggörande (artikel 36.4 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 2245/2002) 120 euro
Ytterligare avgift för offentliggörande för varje ytterligare formgivning som ingår i en gemensam ansökan (artikel 37.2 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 6.1 d i förordning (EG) nr 2245/2002):
D-012 Avgift för varje formgivning från den andra till den tionde formgivningen 60 euro
D-013 Avgift för varje formgivning från den elfte formgivningen och uppåt 30 euro
D-021 Avgift för senareläggande av offentliggörande (artikel 36.4 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 2245/2002) 40 euro
Ytterligare avgift för senareläggande av offentliggörandet för varje ytterligare formgivning som ingår i en gemensam ansökan vars offentliggörande senareläggs (artikel 37.2 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 6.1 d i förordning (EG) nr 2245/2002):
D-022 Avgift för varje formgivning från den andra till den tionde formgivningen 20 euro
D-023 Avgift för varje formgivning från den elfte formgivningen och uppåt 10 euro
D-004 Avgift för försenad inbetalning av registreringsavgift (artikel 107.2 a i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 10.3 i förordning (EG) nr 2245/2002) 60 euro
D-014 Avgift för försenad inbetalning av avgift för offentliggörande (artikel 107.2 b i förordning (EG) nr 6/2002, artiklarna 10.3 och 15.4 i förordning (EG) nr 2245/2002) 30 euro
D-024 Avgift för försenad inbetalning av avgift för senareläggande av offentliggörande (artikel 107.2 c i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 10.3 i förordning (EG) nr 2245/2002) 10 euro
D-030 Avgift för försenad inbetalning av tilläggsavgifter i samband med gemensam ansökan enligt punkterna 2, 4 och 6 i denna bilaga (artikel 107.2 d i förordning (EG) nr 6/2002, artiklarna 10.3 och 15.4 i förordning (EG) nr 2245/2002) 25 %
av tilläggsavgifterna
Förnyelseavgift (artikel 13.1 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 2245/2002) per formgivning – oavsett om formgivningen ingår i en gemensam registrering eller inte:
D-041 Avgift för den första förnyelseperioden 90 euro
D-042 Avgift för den andra förnyelseperioden 120 euro
D-043 Avgift för den tredje förnyelseperioden 150 euro
D-044 Avgift för den fjärde förnyelseperioden 180 euro
D-045 Avgift för försenad inbetalning av förnyelseavgift eller försenad inlämning av begäran om förnyelse (artikel 13.3 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 22.2 b i förordning (EG) nr 2245/2002) 25 %
av tilläggsavgifterna
Individuell avgift för förnyelse av en internationell registrering (artiklarna 13.1 och 106 c i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 22.2 a i förordning (EG) nr 2245/2002) per formgivning: Information
  Avgift för den första förnyelseperioden – (per formgivning) 31 euro
  Avgift för den andra förnyelseperioden – (per formgivning) 31 euro
  Avgift för den tredje förnyelseperioden – (per formgivning) 31 euro
  Avgift för den fjärde förnyelseperioden – (per formgivning) 31 euro
D-050 Avgift för ansökan om ogiltighetsförklaring (artikel 52.2 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 28.2 i förordning (EG) nr 2245/2002) 350 euro
D-052 Avgift för överklagande (artikel 57 i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 35.3 i förordning (EG) nr 2245/2002) 800 euro
D-054 Avgift för återställande av försutten tid (artikel 67.3 i förordning (EG) nr 6/2002) 200 euro
D-060 Avgift för registrering av överlåtelse av en ansökan om en gemenskapsformgivning (artiklarna 34.2 och 107.2 f i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 23.7 i förordning (EG) nr 2245/2002) 200 euro
per formgivning Information
D-061 Avgift för registrering av överlåtelse av en registrerad gemenskapsformgivning (artikel 107.2 f i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 23.3 i förordning (EG) nr 2245/2002) 200 euro
per formgivning Information
D-062 Avgift för registrering av en licens eller annan rättighet som är knuten till en registrerad gemenskapsformgivning (artikel 107.2 g i förordning (EG) nr 6/2002, artiklarna 23.3 och 24.1 i förordning (EG) nr 2245/2002) eller en ansökan om en gemenskapsformgivning (artiklarna 34.2 och 107.2 g i förordning (EG) nr 6/2002, artiklarna 23.3, 24.1 och 24.4 i förordning (EG) nr 2245/2002):
a) Beviljande av licens.
b) Överlåtelse av licens.
c) Skapande av sakrätt.
d) Överlåtelse av sakrätt.
e) Exekutiva åtgärder.
200 euro
per formgivning Information
D-063 Avgift för avförande av en licens eller annan rättighet ur registret (artikel 107.2 h i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 26.3 i förordning (EG) nr 2245/2002) 200 euro
per formgivning Information
Avgift för utfärdande av en kopia av ansökan om en registrerad gemenskapsformgivning (artikel 107.2 n i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 74.5 i förordning (EG) nr 2245/2002), en kopia av registreringsbeviset (artikel 107.2 e i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 17.2 i förordning (EG) nr 2245/2002) eller ett registerutdrag (artikel 107.2 i i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 69.6 i förordning (EG) nr 2245/2002):
D-070 Obestyrkt kopia eller utdrag 10 euro
D-071 Bestyrkt kopia eller utdrag 30 euro
D-072 Avgift för tillhandahållande av akter (artikel 107.2 j i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 74.1 i förordning (EG) nr 2245/2002) 30 euro
Avgift för utfärdande av kopior av handlingar (artikel 107.2 k i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 74.5 i förordning (EG) nr 2245/2002):
D-073 Obestyrkt kopia 10 euro
D-074 Bestyrkt kopia 30 euro
  Plus per sida utöver 10 1 euro
D-075 Avgift för lämnande av uppgifter om ett ärende (artikel 107.2 l i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 75 i förordning (EG) nr 2245/2002) 10 euro
  Plus per sida utöver 10 1 euro
D-080 Avgift för omprövning av återbetalningsbeslut när det gäller kostnader i ett förfarande (artikel 107.2 m i förordning (EG) nr 6/2002, artikel 79.4 i förordning (EG) nr 2245/2002) 100 euro
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.