Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Innehav

Du måste ange dina uppgifter när du fyller i registreringsformuläret.

  • Den information du lämnar kommer att användas för att tydligt identifiera dig som enda innehavare av din formgivning..
  • Vi kan behöva kontakta dig om vi behöver ytterligare information antingen under eller efter registreringsprocessen..

Det är mycket viktigt att du håller oss informerade om eventuella ändringar av dina personuppgifter, t.ex. nytt kontakttelefonnummer.

Vilka uppgifter ska du lämna?

Om du tidigare har lämnat in en ansökan till oss behöver du bara ange det unika id som du har fått tilldelat dig. Vi använder detta nummer för att hämta dina uppgifter, så de behöver inte skrivas in på nytt.

Du hittar ditt EUIPO-id-nummer antingen i tidigare korrespondens eller med hjälp av programmet eSearch

När du ansöker första gången måste du lämna dina uppgifter. Dessa lagras sedan för eventuell framtida korrespondens.

Du måste meddela oss om du söker som företag eller enskild person.

Ikon som används när innehavaren är ett företag (utgörs av en person och en byggnad)

Företag

Om ni är ett företag måste du ge oss följande uppgifter:

  • Fullständigt namn och juridisk form
  • Registreringsland
  • Adress
Ikon som används när innehavaren är en enskild person (utgörs av en person)

Enskild person

Om du är en enskild person måste du ge oss följande uppgifter:

  • Förnamn och efternamn
  • Nationalitet
  • Adress

I båda fallen är det mycket viktigt att du även lämnar en e-postadress, telefonnummer och faxnummer (om sådant finns) så att vi lätt kan kontakta dig.

Det är inte obligatoriskt, men du kan också vilja ange den eller de formgivare som skapat formgivningen. Alternativt kanske du vill ange att formgivaren (eller formgivningsteamet) har avstått från rätten att namnges.

Hur kommer EUIPO att kommunicera med dig?

Det enklaste och snabbaste sättet att kommunicera med oss är på nätet via användarområdet (User Area).

Gå till användarområdet (User Area), som är vårt hanteringsverktyg

Det ger en säker plattform från vilken du kan kommunicera med oss på elektronisk väg.

Observera att vi godtar e-post endast för informell kommunikation, inte för officiell kommunikation.


Om du väljer att inte använda användarområdet som föredragen kommunikationsmetod kommer vi att kommunicera med dig via fax. Om du inte har uppgett något faxnummer kommunicerar vi med dig via vanlig post.

Är det obligatoriskt att utse ett ombud?

I princip behöver sökande inte ha ett ombud. Men en innehavare som inte har sitt säte, en faktisk verksamhet eller sin hemvist i EU måste utse ett ombud för alla förfaranden vid EUIPO förutom för att lämna in ansökan.

Ett ombud kan vara något av följande:

En jurist (eller motsvarande, beroende på land).

En utövande jurist som har rätt att verka i en medlemsstat och som bedriver verksamhet inom unionen. Dessutom måste de vara behöriga att uppträda som ombud i frågor som rör varumärken och/eller formgivningar i den medlemsstaten.

Yrkesmässig företrädare

En yrkesmässig företrädare vars namn finns i EUIPO:s förteckning .

Anställd hos en fysisk eller juridisk person

En anställd hos en fysisk eller juridisk person som har sin hemvist eller sitt huvudsakliga säte eller en verklig och faktisk industriell eller kommersiell etablering i Europeiska unionen kan företräda andra juridiska personer, förutsatt att de båda juridiska personerna har ekonomiska band till varandra.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.