Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Vägen till registrering

Du kan upprätta och lämna in din ansökan i tre enkla steg genom ett formulär som vägleder små och medelstora företag och enskilda personer med hemvist i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet utan hjälp av en varumärkesfackman

Det finns tre viktiga upplysningar i ansökningsformuläret:

  • Innehav – alla enskilda och företag kan inneha ett EU-varumärke. Uppgifterna offentliggörs och måste hållas aktuella så att det inte finns någon tvekan om vem som är innehavare av varumärket.
  • Vad kan vara ett EU-varumärke – ditt varumärke måste vara tydligt återgivet.
  • Varor och tjänster – måste definieras så att andra näringsidkare förstår vilka varor och tjänster din ansökan omfattar.

Via länkarna nedan visar vi hur du ansöker om och registrerar ett EU-varumärke. Vi garanterar inte att din ansökan lyckas, men sannolikheten blir större ju bättre förberedd du är.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.