Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Bildbaserad sökning i eSearch plus

Bildsökning
 

 

Funktioner och fördelar:

camera_search_image

eSearch plus använder teknik för bildigenkänning för att hitta varumärken eller formgivningar med liknande utseende. I stället för att använda nyckelord, som i vanliga textbaserade söksystem, analyserar söksystemet färger, former och strukturer.

Systemet kan hantera en (1) bild vid en sökning efter varumärken och upp till sju (7) bilder samtidigt vid en sökning efter formgivningar. Du kan använda bildfiler i formaten jpeg, png, gif och tiff.

camera_search_image

Mer intelligent, mer relevant

Bildsökalgoritmer ger mer fullständiga och bättre rangordnade resultat i eSearch plus.

camera_search_image

Sökningen är enklare

Du behöver inte beskriva i ord vad du ser, eSearch plus hittar träffsäkert likartade bilder. Söksystemet identifierar och föreslår automatiskt de Wienklassificeringskoder som varumärkesbilderna sannolikt innehåller och de Locarnoklasser som formgivningsbilderna sannolikt innehåller.

camera_search_image

Förbättrade granskningsrapporter

Välj resultat från olika sidor för att skapa en enda granskningsrapport i Excel-format, med en utökad gräns på ettusen resultat.

camera_search_image

Nytt lassomarkeringsverktyg

Välj ett särskilt område i en bild för att söka med hög precision i eSearch plus.

camera_search_image

Använd dig av en klassificering när du gör sökningen

Kombinera bildsökningen med Wien- och Niceklassificeringarna. Detta gör du med den avancerade sökningen.

camera_search_image

Kombinera med andra sökkriterier

Exempel: varumärkets namn, typ av varumärke, ansökningsdag osv.

 

 

Tips för att du ska få ett så bra resultat som möjligt vid din bildbaserade sökning:

  1. Kvaliteten på de uppladdade bilderna kan spela en stor roll. Bakgrunden bör vara neutral på de bilder som du laddar upp. Skuggor, bildbrus och andra inslag kan störa bildsökningen för varumärket eller formgivningen och resultatet blir då inte lika bra.


  2. Se till att du justerar sökramen till just det område som du vill söka efter så blir sökresultaten mer relevanta.


  3. Om du söker bland formgivningar är det bra om du laddar upp flera bilder av samma formgivning. Detta ökar chanserna att få relevanta sökresultat.


  4. För ett så bra resultat som möjligt bör du använda olika typer av återgivningar, såsom bilder, teckningar m.m., vid din sökning. Bland toppresultaten visas vanligtvis den återgivningstyp som laddats upp. Om du t.ex. laddar upp ett foto kommer framför allt foton att visas bland de översta resultaten.


  5. Om du söker bland formgivningar bör du undvika att ladda upp vanliga och enkla former, t.ex. cirklar, så får du inte lika många irrelevanta resultat (brus). Formgivningar av det slaget är nämligen vanligt förekommande.

 

Avsnitt

This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.