Gå till hemsidan
EUIPO
Skydda dina varumärken och mönster i Europeiska unionen.

Skydda dina immateriella rättigheter i EU

Avancerat formulär

Det avancerade formuläret är avsett för mer komplexa ansökningar. Du behöver använda detta formulär för att lämna in din egen produktangivelse och använda en befintlig formgivning som mall för din ansökan, åberopa prioritet utan att ha styrkande handlingar eller betala via banköverföring. Du måste vara registrerad användare för att kunna ansöka om en gemenskapsformgivning. Om du ännu inte gjort det måste du registrera dig.

Du hittar det avancerade ansökningsformuläret på webbplatsen med hjälp av följande steg:

 1. "Formgivningar" > "Registrera din formgivning – Snabbt och lätt" > "Ansöka online", och välj sedan typ av ansökan: "Avancerat formulär" och klicka på den blå knappen "Starta ansökan".
 2. "Formgivning" > "Vägen till registrering" > "Ansök nu", välj sedan "Avancerat formulär" och klicka sedan på den blå knappen "Starta ansökan".
 3. "Hem" > "Tjänster på nätet" > "Ansöka om en formgivning – avancerat formulär" och klicka sedan på den blå knappen "Starta ansökan".

Ansökningar om registrerad gemenskapsformgivning från sökande utanför EU
Du kan ansöka om gemenskapsformgivning även om du bor utanför EU, men då måste du utse ett ombud.

För information om hur vi granskar ansökningar om formgivning, se våra riktlinjer

 

Starta din ansökan

 • Den sökandes referens

  Referensen bör bestå av upp till 30 alfanumeriska tecken från det latinska alfabetet: a–z, A–Z, 0–9 och symboler. Använd inte mellanslag.

  Om du har några frågor om din formgivning i framtiden, ange då det ansökningsnummer som kontoret tilldelat dig.

 • Använd uppgifter från en befintlig registrerad gemenskapsformgivning som mall

  Skriv in hela eller delar av den tidigare formgivningens referens – en förteckning över befintliga formgivningar för detta visas då – välj den du vill ha och klicka på "Importera". Genom att välja att importera en formgivning som mall går det snabbare att fylla i uppgifterna eftersom vissa redan är ifyllda. De olika avdelningarna kan sedan redigeras med hjälp av uppgifterna från din nya registrerade gemenskapsformgivning.

 • Ombudsinformation

  Det finns två olika sätt att lägga till ett ombud.

  Lägg till ett befintligt ombud
  Skriv in ombudets namn – en förteckning över befintliga ombud visas då – välj och klicka sedan på "Importera". Ombudets uppgifter visas. Klicka på "Lägg till" för att fortsätta.

  Lägg till ett nytt ombud

  1. Klicka på "Skapa ny" och för in uppgifterna manuellt.
  2. Välj typen av ombud från rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i återstoden av formuläret (obligatoriska fält är märkta med en asterisk*).
  4. Klicka på "Lägg till" för att fortsätta.

  Om du väljer "Anställt ombud" visas kryssrutan "Ekonomisk anknytning". Om du kryssar i den måste du fylla i ytterligare två fält, ett där du beskriver typen av ekonomisk anknytning som du har till den sökande (exempelvis anställd eller affärspartner) och i det andra fältet anger du namnet på din arbetsgivare. Anställda som agerar för fysiska eller juridiska personers räkning måste inge en skriftlig fullmakt som ska läggas till akten.

 • Information om den sökande

  Det finns två olika sätt att lägga till en sökande:

  Lägg till en befintlig sökande
  Skriv in den sökandes namn – en förteckning över befintliga sökande visas då – välj och klicka sedan på "Importera". Den sökandes uppgifter visas. Klicka på "Lägg till" för att fortsätta.

  Lägg till en ny sökande

  1. Klicka på "Skapa ny" och för in uppgifterna manuellt.
  2. Välj typ av sökande från rullgardinsmenyn.
  3. Fyll i återstoden av formuläret (obligatoriska fält är märkta med en asterisk*).
  4. Klicka på "Lägg till" för att fortsätta.
 • Språk

  Första språk
  Välj det språk du vill använda för din ansökan (första språk) från rullgardinsmenyn. Det kan vara vilket som helst av de 23 EU-språken.

  Andra språk
  Du måste ange ett andra språk bland KHIM:s fem officiella arbetsspråk (DE, EN, ES, FR, IT). Det andra språket får inte vara detsamma som det första språket. Kom ihåg att din formgivning kan bestridas på detta andra språk.

  Om du vill ha officiell korrespondens på ditt andra språk kryssa i motsvarande ruta.

 

Lägg till en återgivning av formgivningen

 • Formgivningsinformation

  Lägg till vyer av formgivningen på två sätt:

  • Lägg till bilder (JPEG-format).
  • Lägg till en tredimensionell dynamisk vy och statiska bilder från 3D-vyn.

  Bilder
  Använd drag- och släppfunktionen eller sök på din dator för att ladda upp bilderna av din formgivning. Du kan ladda upp högst sju skyddade bilder och upp till tre oskyddade.

  Du kan inte ladda upp oskyddade vyer förrän du har laddat upp sju skyddade vyer.

  Krav för vyer:

  • 2 MB per bild,
  • JPEG-format,
  • RGB, CMYK (som konverteras till RGB, färgerna påverkas troligen), gråskala, BW (svartvitt) eller färgmodeller. För att undvika automatisk omvandling av färger och behålla färgernas trohet på skärmen rekommenderas att RGB-bilder används i stället för CMYK. Det finns begränsningar vad gäller uppladdning av tredimensionella dynamiska vyer OCH andra statiska vyer,
  • utskriftsupplösning: lägst 72, högst 300 dpi,
  • maximal bildstorlek: 5 000 x 5 000 pixlar,
  • progressiva JPEG-bilder omvandlas till basbilder.

  Krav för bilagor (för begäran om prioriterade ansökningar, utställningsprioriteringar, allmänna tillstånd för arbetstagarombud):

  • PDF.
  • JPEG.

  Specifikationer
  Vyn måste återges mot en neutral bakgrund och hålla tillräcklig kvalitet för att man ska kunna urskilja alla grafiska element som det sökta skyddet gäller. Grafiken måste även kunna förminskas och förstoras för införande i registret över gemenskapsformgivningar och för offentliggörande i tidningen om gemenskapsformgivningar.

  Återgivningen av formgivningen får inte innehålla förklarande text, ord eller symboler, och inte heller vara numrerad.

  Upprepning av ytmönster: När ansökan gäller registrering av en formgivning som består av ett upprepat ytmönster ska återgivningen av formgivningen visa det fullständiga mönstret och en tillräckligt stor del av den upprepade ytan.

  Typsnitt: Om ansökan gäller registrering av en formgivning som består av ett typsnitt ska den grafiska återgivningen avbilda alla bokstäver i alfabetet i det aktuella typsnittet, såväl gemener som versaler i tillämpliga fall, samt alla arabiska siffror och en fem rader lång text i storlek 16.

  Vi uppmanar dig att följa de här specifikationerna noga. En av de vanligaste orsakerna till att KHIM måste påpeka brister i ansökningarna är att specifikationerna inte har följts, och detta innebär merarbete och stora tidsförluster för användaren.

  Andra element för att identifiera egenskaperna hos en formgivning
  Den grafiska återgivningen bör endast visa de egenskaper hos formgivningen som du söker skydd för. Den kan dock även innehålla andra element om dessa bidrar till att identifiera de egenskaper hos formgivningen som skyddet ska omfatta. Det är den sökandes ansvar att använda exempelvis prickade linjer och gränslinjer på ett sådant sätt att de egenskaper som skyddet ska omfatta framträder på ett tydligt sätt.

  Om du vill rikta uppmärksamheten på vissa delar av formgivningen, antingen för att visa att du bara vill skydda vissa delar eller för att du uttryckligen inte vill skydda en viss del av formgivningen, kan du använda något av följande:

  • Streckade linjer för delar som ligger utanför det sökta skyddsomfånget.

  • Gränslinjer för omgivande egenskaper som du vill skydda.

  • Färgtoning eller suddiga konturer för att utesluta ett antal egenskaper från det sökta skyddsomfånget.

  • Mellanrum för att visa att formgivningens exakta längd inte ligger inom det sökta skyddsomfånget.

  Förklarande text, ord eller andra symboler får inte användas i formgivningsvyerna.

  Vilka är de största fördelarna med oskyddade bilder?

  • De anses inlämnade tillsammans med ansökningsformuläret vilket innebär att de ingår i en prioriterad begäran vid ett senare tillfälle.
  • De kan användas för att förklara formgivningen och hjälpa granskaren vid bedömning av de skyddade bilderna.
  • Den sökande kan titta igenom bilderna efter att ha laddat upp dem och sedan ändra en oskyddad vy till en skyddad vy och tvärtom.

  Observera: Vyer som är oskyddade blir tillgängliga i eSearch endast för innehavare av formgivningen.

  Tredimensionella dynamiska vyer (dynamiska 3D-vyer)
  Vid e-ansökan om registrerad gemenskapsformgivning accepteras en ny visningstyp för vyer som ett verktyg för att erhålla vyer i applikationen: Dynamisk 3D-vy. Om du laddar upp en dynamisk 3D-vy från din dator i OBJ-, STL- eller X3D-format kan du få statiska vyer av skyddade eller oskyddade bilder av formgivningen.

  Dynamiska 3D-vyer simulerar 3D-perspektiv i 2D (skärmen) eftersom du kan manipulera vyn (genom att flytta den eller zooma in eller ut) för att se de olika perspektiven. Vyer från 3D-vyn som inte kan behandlas (statiska vyer) kommer att läggas till i formuläret som vyer för motsvarande formgivning.

  Använd drag- och släppfunktionen eller sök bland din dators filer för att ladda upp dynamiska 3D-vyer av din formgivning.

  Dynamiska 3D-vyer – tekniska specifikationer
  När du har laddat upp din dynamiska 3D-vy till ansökningsformuläret för registrerad gemenskapsformgivning visas den med följande tekniska egenskaper:

  • Gråtonad bakgrund.
  • Den dynamiska 3D-vyn visas i vitt.
  • Dynamiska 3D-vyer kan laddas upp i något av följande tre format: OBJ, STL eller X3D.
  • Maximal storlek på bifogade 3D-filer i formaten OBJ, STL och X3D (för formgivningsvyer): 20 MB
  • Statiska vyer som erhålls från den dynamiska 3D-vyn blir monokroma (svart-vitt).
  • Skuggning: framhävande av den dynamiska 3D-vyn med ljuskällan baserat på användarens perspektiv.
  • Storleken i pixlar är 490 x 315 och är fast. I ramen kan användaren se att området som är tillgängligt för den dynamiska 3D-vyn är fortsatt fast om man gör sökmotorfönstret större eller mindre.
  • När alternativet dynamisk 3D-vy används måste alla statiska vyer tas från 3D-vyn.

  Observera: Filformatet X3D stöds inte av Internet Explorer 10 eller tidigare versioner.

  Observera: Formgivning som består av eller innehåller ornament på ytan bör lämnas in utan att de dynamiska 3D-vyerna används.

  Observera: Binära STL-filer stöds inte. Du kan konvertera din binära STL-fil till en vanlig STL-fil med hjälp av ett konverteringsverktyg.

  Vilka är de största fördelarna med att använda dynamiska 3D-vyer?

  • När formgivningen offentliggörs visas den i eSearch och kommer att vara tillgänglig för såväl granskare som alla intresserade parter, exempelvis tredje parter och bedömare.
  • Det kommer att framgå tydligt att de statiska bilderna kommer från en enda formgivning.
  • Det kommer att underlätta förståelsen för hur de olika statiska vyerna förhåller sig till varandra.
  • Det är högst osannolikt att bilden av formgivningen är bristfällig, något som gynnar både de sökande och kontoret.

  Hur åstadkommer man en rörlig dynamisk 3D-vy?
  Med en 3D-vy kan du visa din formgivning från olika kameravinklar.

  För att åstadkomma en rörlig dynamisk 3D-vy
  Använd pilarna (vänster, höger, upp, ned) på tangentbordet och/eller zooma.

  Tangentbordskommandon
   

  Eller använd musen och klicka på själva vyn.

  Dynamisk vy av 3D-modellen
   

  För att göra det enklare att ändra kameravinklar välj "Grundläggande tangentbordskommandon" och välj en av vyerna.

  Grundläggande tangentbordskommandon
   

  Hur du kan skapa bilder av de vyer du vill
  Det finns två sätt:

  Knapp för att skapa vy från den här vinkeln
  Vinkel Knapp för att skapa fördefinierade vyer
  Fördefinierade vyer
  • Efter att ha valt vy från din dynamiska 3D-vy, klicka på knappen "Skapa vy från denna vinkel". Bilden visas då som nedan.  •  
  • Klicka på knappen "Skapa fördefinierade vyer" som automatiskt skapar alla sju vyer som visas i de grundläggande tangentbordskommandona. Bilderna nedan visas då.  •  

  Du kan skapa upp till sju skyddade bilder och även använda funktionen för att skapa ytterligare tre oskyddade bilder.

  Flytta, radera och öppna en bild
  Klicka på ikonen "Flytta" Ikonen Flytta på bilden för att ändra ordningen på vyerna av formgivningen och ändra oskyddade bilder till skyddade.

  Klicka på ikonen "Radera" Ikonen Radera på bilden för att radera vyn av formgivningen.

  Klicka på den uppladdade bilden och öppna den i fullstorlek.

 

Välj produktangivelse

 • Produktangivelse(r)/Locarnoklassificering

  Produktangivelse
  Du måste lägga till en produktangivelse. Beskrivningen påverkar inte skyddsomfånget för den registrerade gemenskapsformgivningen, men krävs av rättsliga skäl. Vi rekommenderar starkt att du använder klassificeringsverktyget EuroLocarno för att beskriva din produkt. I annat fall kan de termer du använt behöva översättas, vilket kan leda till att registreringen försenas.

  Du måste ange en produktangivelse för varje formgivning som ska ingå i din ansökan.

  Om du trots allt bestämmer dig för att inte använda verktyget EuroLocarno måste du beskriva produkten tydligt så att det är enkelt att förstå vad det rör sig om.

  Klassificering
  Om du hämtar termerna från EuroLocarno får du automatiskt reda på vilken klass din produkt tillhör.

  Även om du beskriver produkten med egna ord kan du också ange vilken klass den tillhör enligt Locarnos internationella klassificering för industriella formgivningar. För att kunna göra en gemensam ansökan krävs det att de produkter som de aktuella formgivningarna är avsedda för tillhör samma klass i Locarnoklassificeringen (med undantag för ornament).

 • Hur kan jag lägga till en produktangivelse?

  Innan vi förklarar hur en produktangivelse kan läggas till är det viktigt att veta följande:

  • En formgivning får inte vara längre än fem termer.
  • I en gemensam ansökan måste samtliga termer vara i samma klass, med undantag för klass 32 som kan läggas till (det beror på att ornament ingår i klass 32).

  Produktangivelsen och Locarnoklassificeringen kan läggas till på följande tre sätt:

  1. Ange den produkt som din formgivning utgörs av och klicka på knappen "Lägg till": termen kommer att fyllas i automatiskt och kontrolleras enligt Locarnoklassificeringen.

   Locarnoklassificering
    

   Om produktangivelsen syns i en grön ruta innebär det att termen har godkänts. Nummer på klass och underklass kommer automatiskt att synas i kolumnen "Locarnoklassificering" på vänster sida.

   Termer från Locarnoklassificeringen
    
  2. Om du klickar på "Sök" syns hela förteckningen över EuroLocarnos produktangivelser i ett nytt fönster.

   Locarnoklassificering

   Välj produktangivelse
    

   Verktyget hjälper dig att välja korrekta produktangivelser, inbegripet klasser och underklasser. Du måste ange produktangivelse i sökrutan och klicka på "Sök" eller söka per klass/underklass.

   Sök produktangivelse
    

   Alla sökresultat syns då med angivande av klass och underklass. Kryssa i rutan till vänster om resultatlistan för att välja rätt produktangivelse. När du har valt färdigt kan du se hela listan genom att klicka på "Se val" eller på "Nästa". Klicka sedan på "Fortsätt" för att avsluta urvalsprocessen och lägga till termerna i din ansökan om formgivning.

   Om termen har godkänts kommer en korrekt produktangivelse att synas i gröna prickade rutor och siffrorna för klass och underklass kommer automatiskt att visas i kolumnen till vänster, "Locarnoklassificering".

   Förteckning över godkända termer
    
  3. "Ange mina termer" Här kan du ange din egen förteckning över produktangivelser. Det är frivilligt att ange nummer på klass och underklass från Locarnoklassificeringen för varje produkt.

   Observera: Alla produktangivelser ska åtskiljas med semikolon.

   Ange din egen förteckning över produktangivelser
    

   Om termen har godkänts kommer en korrekt produktangivelse att synas i gröna prickade rutor och siffrorna för klass och underklass kommer automatiskt att visas i kolumnen till vänster, "Locarnoklassificering".

   En vilande angivelse, som ska godkännas av en granskare, omges av röda prickade parenteser.

   Klicka på dessa ikoner för att redigera eller radera en term.

   Godkännande av termer
 • Senareläggning och beskrivning

  Senareläggning
  När du lämnar in en ansökan om gemenskapsformgivning kan du begära att offentliggörandet ska senareläggas med upp till 30 månader. På så sätt kan formgivningen hållas hemlig tills du är redo att redovisa den.

  Du måste betala den aktuella avgiften för att offentliggöra en formgivning efter en period av senareläggning. Avgiften för offentliggörande kan också betalas tillsammans med avgiften för senareläggning när du lämnar in din ansökan. Om du senare beslutar att inte offentliggöra återbetalas emellertid inte avgiften för offentliggörande.

  Om du slutligen väljer att inte offentliggöra den formgivningen alls och inte har betalat avgiften för offentliggörande kommer registreringen att bli ogiltig efter senareläggningsperioden på 30 månader.

  Så avbryter du en senareläggning av offentliggörande av formgivning
  Du kan avbryta senareläggningen när som helst genom ditt User Area.

  Om du vill avbryta senareläggningen av offentliggörandet av en registrerad gemenskapsformgivning, besök vår webbplats och gör så här:

  1. Gå in på ditt User Area och klicka på ”Instrumentpanel”.
  2. Klicka på ”Konfidentiella gemenskapsformgivningar” och välj den registrerade gemenskapsformgivning du önskar. När du valt den kommer du till eSearch.

   Senareläggning
    
  3. I det andra avsnittet av eSearch, som heter ”Åtgärder och meddelanden”, klicka på knappen ”Gemenskapsformgivning”.
  4. Klicka på ”Offentliggör formgivning med senarelagt offentliggörande” under avsnittet ”Granskning”.

   Senareläggning
    
  5. Fyll i formuläret.
  6. Klicka på ”Bekräfta” för att skicka in din begäran. Den kommer att tas emot och behandlas av EUIPO. Det kan ta några minuter innan det nya meddelandet syns i din inkorg för meddelanden.

  Beskrivning
  Om du vill kan du lägga till en beskrivning av återgivningen av din formgivning, men det är inte obligatoriskt.

   

  Enligt artikel 1.2 i tillämpningsförordningen till förordningen om gemenskapsformgivning anges att ansökan får innehålla en beskrivning per formgivning på högst 100 ord där återgivningen av formgivningen eller provexemplaret förklaras. Beskrivningen får endast gälla de detaljer som visas i återgivningen av formgivningen eller på provexemplaret. Det ska inte innehålla några uppgifter om påstådd nyhet eller särprägel när det gäller formgivningen eller uppgifter om dess tekniska värde.

  Om beskrivningen inte följer förordningen görs dock inga invändningar. Beskrivningen granskas inte, men granskaren kan använda den för att reda ut eventuella oklarheter. Om det exempelvis finns två bilder som visar olika kort måste granskaren invända, men om det anges i beskrivningen att de båda bilderna visar två olika sidor av samma kort behöver ingen invändning göras.

  Observera: Beskrivningar kommer inte att godtas efter datumet då ansökan lämnats in.

  Senareläggning
 • Formgivarinformation

  Det här avsnittet är valfritt och syftet är att länka formgivaren till den relevanta formgivningen. Om du emellertid väljer "Skapa ny" måste du lämna följande information om formgivaren/formgivarna:

  • Antingen för- och efternamn på en enskild formgivare.
  • Eller namn på grupp av formgivare, i förekommande fall.
  Uppgifter om formgivare

  Lägg till formgivare
   

  Om kontoret tidigare har gett formgivaren ett id-nummer måste du ange detta nummer och uppgifterna kommer då att importeras från databasen.

  Om formgivaren har avstått från rätten att anges, klicka i avsedd ruta (Avstående).

  Avstående
 

Åberopa prioritet

 • Jag vill åberopa prioritet

  Om du har ansökt om samma formgivning under de senaste sex månaderna kan du åberopa prioritet genom att klicka på knappen "Lägg till prioritet":

  Ange prioritetsnummer eller formgivnings-ID Mer information om åberopande av prioritet
  • Välj "Land för första ansökan" från rullgardinsmenyn.
  • Ange prioritetsnummer eller formgivnings-id (fältet kommer att fyllas i automatiskt om uppgifterna om formgivningen är tillgängliga i DesignView) och klicka på "Importera".
  • Eller också kan du föra in uppgifterna manuellt genom att klicka på "Skapa manuellt".
  • Lägg till ansökningsdag och ärendenummer.

  Observera: Om den första ansökan inte gjordes på ett av de officiella EU-språken, måste en kopia av översättningen bifogas.

  Åberopa prioritet senare
  Markera kryssrutan "Lägg till prioritet" om du vill göra anspråk på prioritet vid ett senare datum (det kan du göra upp till en månad efter ansökningsdagen).

  Åberopa prioritet vid ett senare datum
 • Begäran om utställningsprioritet

  Begäran om utställningsprioritet i ansökan
  Om du vill lägga till en begäran om utställningsprioritet i din ansökan klicka på "Lägg till utställning". Då öppnas ett nytt avsnitt.

  1. Välj utställningens namn i rullgardinsmenyn.
  2. Ange datum för första offentliggörande.
  3. Välj alternativet att bifoga de obligatoriska dokumenten i samband med ansökan eller vid ett senare datum (upp till 3 månader efter ansökningsdagen).
  4. Klicka på "Lägg till".
  Utställningsprioritet
   

  Åberopa utställning senare
  Markera kryssrutan bredvid "Lägg till utställning" om du vill göra anspråk på utställningsprioritet vid ett senare datum (det kan du göra upp till en månad efter ansökningsdagen).

  Observera: Endast ett mycket litet antal utställningar, framför allt världsutställningar, omfattas av bestämmelserna i denna konvention. För ytterligare information besök Bureau International des Expositions (BIE).

  Utställningsprioritet
 

Färdigställ din ansökan

 • Spara formgivningen och kopiera från formgivningen

  När du har lagt till den begärda informationen om formgivningen måste du spara dokumentet. Du kan då se en sammanfattning av din formgivningsinformation och redigera den.

  Formgivningsinformation
   

  För att lägga till en ny formgivning klicka på "Lägg till ny" eller kopiera informationen från den formgivning som du redan har lagt in genom att klicka på "Kopiera från formgivning". Om du redan har lämnat in mer än en formgivning kan du välja numret på den formgivning du vill kopiera.

  Kopiera från formgivning
 • Utkast (spara min ansökan som utkast)
  När du fyller i ansökningsformuläret kan du när som helst spara det arbete du redan gjort genom att spara ansökan som ett utkast. Klicka på "Spara ansökan" i kolumnen till höger på ansökan som representeras av ikonen Ikonen Spara . Utkastet nås från avsnittet "Utkast" i ditt användarområde (User Area).
 • Återställ ansökningsformulär

  Om du vill påbörja en ny ansökan klicka på "Återställ ansökan". Då rensas alla tidigare ifyllda fält och informationen raderas.

 • Skriv ut ansökan

  Du kan skriva ut ditt ansökningsformulär när som helst under ansökningsförfarandet.

 • Bekräftelse

  Gå igenom dina uppgifter och uppgifterna om formgivningen
  På detta stadium kan du se de ansökningsuppgifter som du har fyllt i. Du kan fortfarande ändra dessa i "Uppgifter om formgivningen" innan du lämnar in ansökan.

 • Namnteckning

  Genom att fylla i fälten "För- och efternamn" och "Undertecknarens ställning" bekräftar du att du har kontrollerat uppgifterna och vill skicka in ansökningsformuläret.

  Namnteckning
   

  Du kan lägga till en person som extra undertecknare.

  Observera: Observera att endast fysiska personer får underteckna ett ansökningsformulär.

  När du har gått igenom din ansökan klicka på "Bekräfta och betala".

  Bekräfta och betala
   

  Du måste välja vilken betalningsmetod du vill använda i betalningsfönstret. Om du betalar genom banköverföring rekommenderar vi att du noterar transaktionskoden för betalningen eftersom det hjälper till att identifiera betalningen.

  När du klickar på "Bekräfta betalning" och "Fortsätt" i nästa fönster skickas din ansökan iväg.

  Bekräfta och betala Bekräfta och betala
 • Vad händer efter att jag har skickat in mitt ansökningsformulär?

  När ansökningsförfarandet har avslutats får du en bekräftelse på att din ansökan har lämnats in korrekt, tillsammans med ett officiellt ansökningsnummer. Du behöver också ladda ned ditt officiella kvitto och din bekräftelse i en separat pdf-fil. Observera att kontoret inte utfärdar kopior på kvitton.

  Bekräftelse på att din ansökan har lämnats in korrekt
This site uses cookies to offer you a better browsing experience, including for anonymized analytics. Find out more on how we use Cookies.